Aylık arşiv Mart 2018

Ağırlaştırılmış müebbet nafaka cezası

Prof.Dr.Erol ULUSOY

Daha önce iki kere yazdım. Ama Türk Medeni Kanunu’nun 175’inci maddesindeki ‘yoksulluğa düşen’ eşin istemesi halinde, diğer eşin süresiz nafaka ödemeye ‘mahkûm’ edilmesinin sebep olduğu mağduriyetler ve olumsuzluklar o kadar fazla ki elektronik postam doldu.

Devamını oku

Evden ayrılmayı tasarlayan kadın, ziynet eşyalarını yanında götürdüğü kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2014/14307 Karar No:2014/25465 K. Tarihi:

Evden ayrılmayı tasarlayan kadının ziynet eşyalarını önceden götürmesi, gizlemesi her zaman mümkündür.

Devamını oku

Nafaka alacağında zamanaşımı 10 yıldır.

T.C.
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/16185
K. 2017/17265
T. 20.12.2017

Türk Borçlar Kanunu’nun 156/2. maddesine göre, borç bir mahkeme kararına bağlanmış ise zamanaşımı süresi 10 yıldır. Nafakaya dair ilamlar, bir borcun veya bir hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip gününden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir.

Devamını oku

ADALET İSTEYİN VE ASLA İNANCINIZDAN VAZGEÇMEYİN……

Haklarını bilmeyen, limanda fırtınaya yakalanmış sandal gibidir! Siz talep etmedikçe mahkeme adalet dağıtmaz!

  Prof.Dr.Erol ULUSOY