İş Hukuku

İşe İade Davasının Kesinleşmesine Müteakip İzlenecek Usül

1-İŞE İADE DAVASINDA KARARIN KESİNLEŞMESİ İLE İŞÇİNİN İŞVERENE İŞE İADE TALEBİ HAKKI DOĞAR,
2-ŞEKLİ ANLAMDA KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ İŞVERENE TEBLİĞİ ZORUNLU DEĞİLDİR,
3-KESİNLEŞMİŞ KARAR İŞÇİ VEYA VEKİLİNE TEBLİĞ EDİLİRSE 10 GÜNLÜK SÜRE BAŞLAMIŞ OLUR,
4-İŞE İADE TALEBİNİN 10 GÜN İÇİNDE KULLANILMASI YETERLİ OLUP 10 GÜN İÇİNDE İŞVERENE TEBLİĞİ ARANMAZ, YANİ POSTADAKİ GECİKME İŞÇİYİ BAĞLAMAZ,
5-İŞVEREN İŞE İADE TALEBİ ÜZERİNE 30 GÜN İÇİNDE CEVAP VERMELİDİR, AKSİ TAKDİRDE İŞE BAŞLATMAMIŞ SAYILIR, İŞE BAŞLATMA DAVETİ İŞÇİYE BİZZAT YAPILMALIDIR, POSTADAKİ GECİKME İŞVERENİ BAĞLAMAZ,
6-DAVETE RAĞMEN İŞE BAŞLAMAYAN İŞÇİ BOŞTA GEÇEN SÜRE VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI TALEP EDEMEZ. FESİH GEÇERLİ HALE GELİR.
7- FESİH GEÇERLİ HALE GELDİĞİNDE KOŞULLARI UYUYORSA İŞÇİ İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR.

Devamını oku

Belirsiz Alacak Davasında Alacağın Tamamı Bakımından Dava Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmelidir.

Özet:

O hâlde davanın 6100 sayılı HMK’nın 107’inci maddesi anlamında belirsiz alacak davası olduğu yönünde mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

 

Bu durumda dava belirsiz alacak davası olduğuna göre, bu davanın açılması ile doğacak olan maddi ve şekli hukuk sonuçlarının (zamanaşımının kesilmesi ve diğerleri) bu dava için de geçerli olması gerekeceğinden, mahkemece talep arttırım dilekçesi verilerek arttırılan miktarlar dâhil alacakların tümüne dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi doğru olmuştur.

Devamını oku

İşçinin, Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı Halde Yapmamakta Israr Etmesi

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA

İşçinin; Yapmakla Ödevli Bulunduğu Görevleri Kendisine Hatırlatıldığı  Halde Yapmamakta Israr Etmesi  Ve Hukuki Sonuçları

Makale Yazarı: Dr.Serkan Odaman

işçinin görevini yapmasının hatırlatılmasına rağmen yapmaması

 

İş Sözleşmesinin Feshinde Hak Düşürü Sürenin Uygulaması

ÖZET : işçinin mesai arkadaşı ile duygusal yakınlaşması ve taciz iddiasına dayalı iş sözleşmesinin ,“hak düşürücü süre- altı işgünü ve herhalde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl ” içinde feshedilip feshedilmediği sorununun çözümünde ilkeler…
1.) altı iş günlük ve bir yıllık hak düşürücü süreler, işçi açısından 24/II madde- Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri-, işveren açısından ise 25/II maddede belirtilen “Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” sebeplere dayanan fesihler yönünden aranmalıdır.

Devamını oku

İşçilik Alacakları Hesap Programı-Excel

İŞÇİ-HESAP-2021-AV.FIRAT-ARAS

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, bakiye ücret, yıllık izin, fazla mesai ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücret alacaklarını kolayca hesaplayabileceğiniz bir programdır. Basit bir formatta hazırlanmış olup kullanmak için ileri düzeyde excel bilmenizi gerektirmez. Yalnızca programı bilgisayarınıza indirdikten sonra biraz kurcalamanız gerekmektedir. Bir süre sonra programı daha da kullanışlı hale getirebilir, kendinize özgü bir hesap programı oluşturabilirsiniz.

Faydalı olması dileğimle….