Şirketler ve Ticaret Hukuku

Eser Ve Satım Sözleşmelerinde Zamanaşımı

ESER VE SATIM SÖZLEŞMELERRİNDE ZAMANAŞIMI NEDİR?

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nun 355. maddesinde eser sözleşmesi, istisna akdi olarak adlandırılmış olup, “istisna bir akittir ki onunla bir taraf (mütahhit) diğer tarafın (iş sahibi) vermeyi taahhüt ettiği bir semen mukabilinde bir şey imalini iltizam eder” şeklinde ifade edilmiş; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 470. maddesinde de, “Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Devamını oku

Gerçek kişilerin TC kimlik numarası varsa tüzel kişilerin de Mersis numarası vardır. Peki Mersis numarası nasıl bulunur?

Açıklayacağım siteye üye olarak basit bir şekilde tüzel kişilerin Mersis veya vergi numarasını bulabilirsiniz.

Öncelikle https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden sisteme kendi kimlik bilgilerinizle kayıt olup bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Bu sayede ticaret ünvanı ile şirketlerin vergi numarası ve mersis numaralarını bulmanız mümkün. Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yapmanız halinde ekrandaki firma sorgu sekmesini seçerek firmanın bilgilerini sorgulayabilirsiniz. UYAP Avukat Portal’dan dava açarken mersis numarası ile davalıyı sisteme kayıt ederseniz, mahkeme veya icra dairesindeki UYAP ekranından şirketin güncel adreslerine, taşınmaz ve araç bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca taşınmaz ve araç haciz işlemlerinde vergi numarası ile çok daha sağlıklı bir şekilde şirketlerin malvarlığını sorgulamanız mümkün olacaktır.

Faydalı olması dileğiyle Av. Fırat ARAS-İstanbul Barosu-54152

Sermayenize değer veriyorsanız mutlaka iyi bir hukuk danışmanınız olmalıdır.

Hukukun en dinamik alanı ekonomidir. Ticari hayattaki başarı, aldığınız hukuk hizmeti ile doğru orantılıdır.Etkili bir danışmanlık ticari işletmenin kaderini belirler. Danışmanlık hizmeti alan şirketlerimize ekibimiz tarafından koruyucu hukuk hizmeti de verilmektedir.Ticari faaliyetiniz hukuk süzgecinden geçmezse başarısız olmaya mahkum olur.