Hakkımızda

Ulusoy & Aras Avukatlık Bürosu

Avukatlarımız

Av. Fırat ARAS

1982 yılında Adana’da doğdu.

2004 yılında Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden;

2012 yılında da İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2005-2015 yılları arasında Bakırköy Adliyesinde çeşitli mahkemelerde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptıktan sonra 2015 yılında istifa etmiştir.

2015 yılından beri İstanbul Barosunda serbest avukatlık yapmaktadır.

 

Av. Gülbay BAŞAR 

1994 yılında Antalya’da doğdu.

2012 yılında Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2017 yılında İstanbul Barosu’a bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

 

 

 

 

Danışma Kurulumuz

Prof. Dr. Erol Ulusoy

Erol Ulusoy 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden; 1995 yılında da Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1995 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Minderheitenschutz in Aktiengesellschaften” konulu Doktora Tezini hazırlayarak “hukuk doktoru” unvanını aldı.

1996 yılında Viyana Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde değişik mahkemelerde bir yıl süren “adliye stajı’nı tamamladıktan sonra, kısa bir süre Viyana’da avukat stajyeri olarak çalıştı.

1997 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ticaret hukuku öğretim üyesi olarak “yardımcı doçent” unvanı ile çalışmaya başladı.

2000 Yılında Kırıkkale’de Avukatlık stajını tamamladı.

2002-2004 Yılları arasında Almanya Bielefeld Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2005 yılında ise Türkiye’de, “Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil” konulu eserini takdim ederek “Doçentlik Sınavını” başarı ile verip, “ticaret hukuku doçenti” oldu.

2005 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na doçent olarak atandı ve halen aynı yerde öğretim üyesi olarak ticaret hukuku, bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukuku derslerini vermektedir.

2005 yılından beri de Almanya Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönemler halinde yoğunlaştırılmış şekilde Türk Hukukuna Giriş” derslerini vermektedir.